Styrelsen

Göteborgs Stigcyklisters styrelse 2017 består av:

Ordförande Jennie Knutsson knutssonspost@gmail.com
Kassör Ingemar Gustavsson ingemarhgustavsson@gmail.com
Sekreterare Anders Lantz lantz.75@gmail.com
Tävling Andreas Sjöblom andreas.l.sjoblom@gmail.com