Styrelsen

Göteborgs Stigcyklisters styrelse 2018 består av:

Ordförande Carl Sandberg carlasandberg@gmail.com
Kassör Ingemar Gustavsson ingemarhgustavsson@gmail.com
Sekreterare Karolina Kazmierczak  karolinak@yahoo.com
Tävling Andreas Sjöblom andreas.l.sjoblom@gmail.com