Att arrangera en SvartVitt deltävling

GSC har tagit fram instruktioner för att arrangera en deltävling. Vi försöker hålla dessa instruktioner så uppdaterade som möjligt. Men ibland ändras weben,sportident eller andra delar innan vi hinner uppdatera våra instruktioner, så ibland stämmer inte allt exakt med verkligheten.

Detaljerad instruktion
Det finns en fullständig, detaljerad instruktion på klubbens google drive.
detaljerad tävlings instruktion – android app
Det är inte säkert du behöver läsa igenom hela denna guide. Men alla delmoment som behöver göras är beskrivna i denna guide. Vi har även en kortare checklista med saker som måste göras innan tävling, se längre ner.

Anmälan
Klubben har skapat ett anmälningsformulär i google docs, som vi vill att alla använder. Formuläret är kopplat till alla tidigare anmälda och förhindrar att deltagare anmäler sig med olika namn vid olika tävlingar. Om arrangören inte vill använda anmälnigsformuläret är det upp till arrangören att uppdatera svartvitt serie listan efter tävlingen och se till att rätt person får rätt poäng.

 • Gå till denna adress: https://drive.google.com/folderview?id=0BypaiQf0_pjwfkFGSnJnblYyYWpnaG1ZUXM0c2FfcnVQMkZQMDFqOTFHdk55dzB2Mms2TFk&usp=sharing
 • Klicka på “Open in Drive” längst upp till höger
 • Klubben har förberett ett formulär för varje deltävling. Hitta formuläret som passar din tävling Ex. “SvartVit Anmälnings formulär Lackarebäck”. Öppna formuläret , uppe till höger finns en ikon som ser ut som ett öga, som heter “preview eller förhansgranska).
 • Klicka på preview och använd denna länken som anmälningslänk när du publicerar inbjudan till tävlingen.
 • När väl anmälningarna börjar komma in så kommer du se att siffran inom parentes i “Reponses(0)” kommer att öka. På det sättet kan du enkelt se hur många som anmält sig hitils.
 • För att skapa ett spread sheet (“excel ark”) och se alla inkomna anmälningar så trycker du på “View Responses in sheets”
  • Du kommer nu till ett spread sheet som visar alla namn och övrig info till anmälda deltagare.
  • Spread sheetet dyker nu upp på driven i samma katalog som formuläret och har fått samma namn som du döpte formuläret till, med tillägget “(Responses)” på slutet.

Checklista inför tävlingen
För att säkertställa att alla får resultat och att resultatlistorna stämmer. Kolla igenom denna check lista.
För en mer detaljerad beskrivning av alla moment, se dokumentet: detaljerad tävlings instruktion – android app

 • Skicka ett mail med inbjudan till tävlingen till GSC. info@goteborgsstigcyklister.se
  • Mailet till GSC ska skickas några dagar innan en publik inbjudan läggs ut för att ge förtur till medlemmar.
  • GSC kommer distribuera inbjudan till alla klubben
 • Lägg ut en publik anmälan på happyride,facebook eller annat valfritt media.
 • Använd det av GSC tillhandahållna google formuläret för anmälan.
 • Följ upp anmälningssvaren och se till att stänga anmälan eller informera och sätta upp deltagare på en reservlista när deltagarlistan är full
 • Cleara alla pinnar innan tävlingsstart (Mycket vikitgt!)
 • Se till att du har en lista på vem som ska få vilken pinne (gärna utskriven på plats vid tävling) (Mycket viktigt!)
 • Lägg in alla deltagare med rätt namn och pinnummer i GSCs Android app
 • Efter tävling, se till att alla pinnar blir insamlade.
 • Maila alla resultat till info@goteborgsstigcyklister.se så att klubben kan arkivera resultat och uppdatera serie listan.