Att möta en häst i naturenI

Runt flera av de klassiskt cykelområdena i Göteborg finns det också stall och att möta häst med ryttare hör inte till ovanligheterna. Hästar uppför sig inte alltid som man kan förvänta sig och här har vi samlat lite information om vad du som cyklist kan tänka på.

Hästar

Hästar är individer och reagerar väldigt olika men generellt så gäller att de är flyktdjur, dvs deras reaktion på skrämmande eller plötsliga situationer är att de försöker fly undan för att lösa problemet. Kommer vi cyklister t.ex. ikapp en häst bakifrån utan att ge några ljud ifrån oss uppför vi oss precis som rovdjur gör och deras reaktion kommer därför vara att i panik försöka fly.

Speciellt rakt bakåt har hästar mycket dålig syn men även åt sidorna och framåt. Istället förlitar de sig på sin utmärkta hörsel för att upptäcka faror i omgivningarna.

Att möta en häst

När man möter en häst så försök i god tid göra ryttaren observant på att ni finns. Fråga gärna sedan om ni kan passera eller hen vill att ni skall stanna och vänta. Ofta vill man hålla till höger för det är man mest van vid från vanlig trafik.

Om man kommer ikapp en häst försök helst att välja en annan stig istället för att cykla förbi. Går inte detta så försök tidigt att göra ryttaren observant på att ni finns och gärna vill komma förbi. Vänta inte till ni är alldeles bakom för då har hästen svårt att se och blir ofta skrämd när man gör något viftande eller utrop. Försök aldrig cykla förbi om ni inte har haft kontakt med ryttaren.

Är ridskolan ute, syns enklast på att det är många hästar på rad, så stanna och vänta på att de har passerat. Det kan vara många nervösa och nya ryttare och det räcker med att en häst blir orolig så sprider det sig till de andra hästarna.

Kommer man från sidan så har hästarna lite lättare att se att ni finns men försök gärna ändå ta ut ett ordentligt avstånd och undvik plötsliga ljud eller rörelser.

Tänk på att ryttaren som sitter på hästen oftast sitter 1,5 meter upp i luften och det är lång väg att falla. Så vi hoppas detta kan minska olycksrisken även för ryttare. Hälsa/samtala gärna med ryttaren(eller hästen) när ni passerar  i normal samtalston , då har hästen lättare att uppfatta att ni också är människor.

Ridvägar och cykling förbjuden

I stora områden så är ridning förbjuden på stigar och i terrängen pga markslitage. Därför har det ofta satts upp speciella vägar eller stigar för ryttare i anslutning till stall där ridning ändå är tillåten. Sånna vägar finns t.ex. i både Hissingsparken, Delsjön och Änggårdsbergen. I vissa områden så är dessa vägar öppna för alla att färdas på oavsett om man kommer till fots, cykel eller på häst men andra gånger så är de “Påbjuden ridväg”, dvs en lagligt specificerad typ av väg där cykling och mopedåkning är förbjuden

Ridväg – Här är cykling inte tillåten

Dessa ridvägar är skyltade med en rund skylt av typen ovan. Observera att det inte behöver vara en skylt i vägmärkes storlek utan de kan även vara mindre. Tyvärr så har inte kommunerna runt Göteborg idag någon bra information tillgänglig om vilka ridvägar som är tillgängliga för alla och vilka som det är förbjudet att cykla på. Hittar du vägar av typen ovan så lägg gärna in dem som förbjudna i Trailforks så kan vi försöka samla data på samma ställe som vi har övrigt stigmaterial.

Här däremot är det fullt tillåtet att cykla men ha lite extra utkik efter hästar

Sitter det istället en fyrkantig skylt med en ryttare på så betyder istället att det är en vanlig väg/stig men där hästar är tillåtna. Här är det fritt fram att cykla. Exempel på en sådan stig är ridstigen i Änggårdsbergen där det idag(oktober 2019) är tillåtet att cykla men självklart med respekt och hänsyn till de som även rider där.