Inventering av stigstatus

Göteborgs Stigcyklister bedriver två datainsamlingsprojekt. Ett i Änggårdsbergen och ett i Delsjöområdet.

Målet är att användarna av stigarna ska hjälpa till att rapportera in sektioner som kräver underhåll. Tex. ett lerhål som behöver dräneras eller fyllas, trasiga spänger och även större problem som kanske kräver en ny bro eller spång. Vi är intresserade av alla typer av problem som finns i stignätverken.

När vi samlat in tillräckligt med data (och därefter löpande) är tanken att GSCs stigvårds sektion sammanställer datan för att ta fram lämpligt material och förslag till åtgärder på stigarna.

De mindre jobben hoppas vi få tillstånd från markägare att utföra på egen hand, medans större jobb kommer vi försöka utföra tillsammans med markägaren eller i fallet om det är kommunal mark så kan vi även föreslå åtgärder som vi önskar att kommunen ska göra på egen hand för att förbättra tillgängligheten av de stadsnära skogarna.

Guide för att bidra med data till insamlingen