Länsstyrelsen har nu släppt sitt förslag

Länsstyrelsen har nu släppt sitt förslag till översyn av reservatbeslutet för Änggårdsbergen på remiss, fram till 31/1 2019. Förslaget innehåller en inskränkning av cyklingen jämfört med idag, cykling blir endast tillåtet på specifika cykelstigar (företräde cyklister) och gemensamma gång/cykelvägar.

Vårt kommentarsdokument besvarar förhoppningsvis de flesta frågor, läs det.

Ni kan hämta hela remissförslaget, samt vår analys och kommentarer till det, klicka här.
Vi hänvisar primärt frågor rörande remissförslaget till Länsstyrelsen och frågor och diskussioner rörande mtb-delen till vår facebook eller tråden på publika happyride-forumet för att hålla diskussionen samlad och minimera antalet kanaler.

Vänliga hälsningar
Förhandlingsteamet Göteborgs Stigcyklister GSC & Göteborgs Cykelförbund GCF