Medlemskap

Sök medlemskap hos Göteborgs Stigcyklister via vårt medlemsregister hos SportAdmin via denna länk

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlemskap i Göteborgs Stigcyklister kostar 200 kr per person och år. Ansöker man om medlemskap senare än oktober ingår medlemskap även under nästföljande år.

Förutom ovanstående så får du detta genom medlemskap i föreningen:

 • Möjlighet att få förtur på deltagande i träningstävling (Enduro), SvartVitt
 • Möjlighet söka licens genom och tävla för klubben
 • Då och då arrangeras resor, träning och mekkurs som du kan delta i.
 • Möjlighet att köpa klubbkläder
 • Möjlighet att gratis använda klubbens utrustning för att arrangera SvartVitt under GSC´s flagg.

Familjemedlemskap

För er som är flera cyklister i familjen (föräldrar med barn upp till 18 år) kan ni istället lösa ett familjemedlemskap för 300 kronor. Medlemskapet innehåller motsvarande fördelar som ovan. Endast en person i familjen står som kontakt för samtliga medlemmar.  Alla familjemedlemmar får såklart ändå samma rättigheter som en fullvärdig medlem

Ansök om medlemskap

Sök medlemskap hos Göteborgs Stigcyklister via vårt medlemsregister hos SportAdmin via denna länk
Se även till att skaffa dig tillgång till vårt egna sub-forum på Happyride enligt instruktion nedan.

Sub-forum för medlemmar på happyride.org!

På GSCs egna subforum går det att diskutera hejvilt medlem-medlem, planera cykelturer, resor + ANNAT.

 • För att få access, skicka ett mail till info@goteborgsstigcyklister.se med aktuella happy-nick.
 • Ni som har access till sub-forumet kommer se siffran 25 uppe i högra hörnet av Happy. Detta är den hemliga dörren som ger er tillträde.
 • Vid olästa meddelanden blir 25:an är röd, annars är den svart: Se förklarande bild.
 • Direktlänk till forumet

Uppdatera dina personuppgifter som befintlig medlem

Om du som befintlig medlem vill ändra dina personuppgifter (mail, adress, namn etc.)
Följ instruktionerna på denna sida hos SportAdmin, där vi har vårt medlemsregister.

Byte av klubb

Tillhör du redan en annan klubb men vill byta till Göteborgs Stigcyklister?

 • Kom ihåg att övergångar regleras av Svenska Cykelförbundets (SCF) stadgar.
 • Alla övergångar måste anmälas till SCF och detta gör man genom att fylla i en särskild blankett som skickas till dem.
 • Den officiella bytesperioden sträcker sig mellan den 1 november-15 december. Vill man anmäla byte av klubb under en annan tidpunkt krävs även ett skriftligt medgivande från den gamla klubben.
 • Info och dokument finns att hämta på SCF’s hemsida

Info om betalning

Betalning sker med konto/kredit kort. Nya medlemmar får en faktura skickad till den angivna mail adressen när medlemskapet blivit registrerat. Befintliga medlemmar får en faktura utskickad via mail när ett nytt medlemskapsår påbörjas, som man betalar in om man önskar vara fortsatt medlem i klubben.

Licenser

Tryck här för att komma till vår licenssida

Hantering av personuppgifter

Som medlem i Göteborgs Stigcyklister kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m, behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.