Kontakt

info@goteborgsstigcyklister.se

Adress

Göteborgs Stigcyklister
C/O Ingemar Gustavsson
Eklanda hage 79
43149 Mölndal

Övriga mailadresser

press@goteborgsstigcyklister.se (Fredrik Westman)
web@goteborgsstigcyklister.se
downhill@goteborgsstigcyklister.se
traning@goteborgsstigcyklister.se
tavling@goteborgsstigcyklister.se
stigvard@goteborgsstigcyklister.se

Ovan listas de personer som av styrelsen är utsedda att vara kontaktperson för respektive område/aktivitet: