Race PM ESS Göteborgsendurot “Glennduro”

Om Tävlingen

Första deltävlingen i Enduro Sweden Series säsongen 2018 arrangeras söndagen den 15 april av Göteborgs Stigcyklister. Deltävlingen är, precis som tidigare år, förlagd till Änggårdsbergen och Slottsskogen i Göteborg. Änggårdsbergen är ett naturreservatet som är centralt beläget i anslutning till Slottsskogen och Botaniska Trädgården. Området omfattar mer än 90 cykelstigar (se Trailforks) varav 30 km utför.

Tävlingen kommer att bestå av runt 7 flowiga specialsträckor. Vi lovar långsträckta berghällar, slingrande skogsstigar och härliga stenpartier. Tävlingen riktar sig till såväl elit som till nybörjare. Vid tekniskt svåra partier kommer enklare alternativa linjer att erbjudas.

Banbeskrivning

Specialsträckor och transporter snitslas på fredagskvällen den 13/4 och kl 21:00 släpps sträckorna på goteborgsstigcyklister.se som både kartbild (jpg, pdf) och länk till Trailforks. Alla sträckor är snitslade och tillgängliga under lördagen den 14/4. Ta det sansat under träningen och respektera övriga besökare av området. Cykla INTE i racespeed.

Tävlingsregler

SCFs regelverk (http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/) för Enduro gäller för tävlingen. Som förtydligande av SCFs regelverk gäller följande regler för Göteborgsendurot. Deltagande sker på egen risk. Lördagens tillgängliga bana är inte officiell träning och inga vakter eller sjukvårdsfunktionärer finns på plats under lördagen.

Banan

  • Deltagare förväntas i förväg studera banans sträckning.
  • Huvudsaklig vägvisning på transportsträckor sker med appen Trailforks. Snitslar är att betrakta som stöd.
  • Specialsträckor kommer att snitslas. Bild som visar hur snitsling används och tillhörande regler kommer att finnas vid start och vara tillgänglig digitalt i samband med att banan släpps för träning.
  • Om en cyklist av någon anledning lämnar tävlingsbanan, ska han/hon återvända till tävlingsbanan på samma plats som han/hon lämnade denna.
  • Cyklisten ska uppträda på ett sportsligt sätt och ska alltid tillåta en snabbare cyklist att passera utan att hindra denne.

Notera återigen att tävlingen går i ett friluftsområde mitt i Göteborg. Visa hänsyn till andra besökare, cykla sakta förbi gående och stanna när ni möter hästar.

Skydd
  • Hjälm och knäskydd är obligatoriskt. Hjälm ska bäras vid all cykling, även på transportsträckor.
  • Ryggskydd, armbågsskydd och fullfacehjälm rekommenderas varmt.
Assistans och teknisk zon

Tävlande som upptäcker en skadad eller misstänkt skadad annan tävlande ska stanna och hjälpa till. Den som stannar på en sträcka för att hjälpa annan tävlande t ex vid krasch får starta om sträckan. Informera då funktionär vid start samt sekretariat vid målgång för att vara säker på att få korrekt tid.

Eklanda grusparkering (se kartan nedan) ses som teknisk zon eller som tekniskt assistansområde. Här kommer SportSpec att erbjuda stöd vid mekaniska problem och vid behov av reservdelar. I SportSpec tält finns även en skärm som visar sträcktiderna (sträcka 1-3) och här finns förfriskningar och vatten.

https://goo.gl/maps/2cqCbrcjWj42

Då tävlingssträckorna till största delen ligger i sydvästra och södra delarna av Änggårdsbergen
rekommenderar vi parkeringsplatser (under lördagens träning) enligt kartan nedan.

Tävlingsschema söndag

Sekretariatet öppnar 08:00 för utdelning av nummerlappar och chip.
Racegenomgång hålls vid två tillfällen: klockan 08:30 och 10:30.
Sträcka 5 stängs klockan 14:00 och sträcka 7 stängs klockan 15:00.
Prisutdelning och utlottning startar klockan 15:30

Starttider för respektive klass:

09:00 Motion

10:10 Ungdom (13-16)

10:20 U21 (17-21)

10:30 Master (herrar >40)

11:00 Tävling damer och seedade damer (i omvänd nummerordning)

11:10 Tävling herrar

12:00 Seedade herrar (i omvänd nummerordning)

Start- och målområdet

Adress till start- och målområdet är A O Elliots väg, 413 11 Göteborg.
Parkeringen finns i båda ändar av A O Elliots väg samt utspritt i det närliggande området, se
https://www.parkeringgoteborg.se/hitta-parkering/

Enklare förtäring finns att köpa i start- och målområdet. Det finns också ett flertal restauranger med uteservering i närområdet. Slottsskogens offentliga toaletter är belägna precis norr om start- och målområdet. Det kommer inte att finnas möjlighet att tvätta cyklar vid start- och målområdet.

Tidtagningsinformation

Tidtagning sker med kontaktlöst chip som delas ut tillsammans med nummerlappen. Chippet ska lämnas tillbaka vid målgång, borttappat eller ej inlämnat chip debiteras med 500 kr. Instruktioner för hur det ska monteras på cykeln medföljer chippet.

Den officiella starten i start- och målområdet måste passeras för att chippet ska aktiveras och börja registrera tid. Vid start- och mål på respektive sträcka är det viktigt att passera genom den bandade korridoren för att en tid ska registreras.

Resultat kommer att publiceras på http://results.neptron.se/events/goteborgenduroess2018
Tider publiceras efter målgång på specialsträcka 3, 6 och vid inlämning av chip i målområdet. Tider som publiceras är preliminära innan resultatlistan fastställts.

Serieresultat publiceras på https://www.enduroswedenseries.se/resultat när resultaten fastställts. Normalt kvällen efter tävlingen.

Utdelning av chip och nummerlapp kommer att ske under lördagen på Mtbstore, Övre Husargatan 2, under butikens öppettider samt från klockan 08:00 på söndagen vid start- och målområdet.

Kontaktinformation

Tävlingsledare är Per Johan Andersson, 0730 – 74 69 96

Vid olycka kontakta i första hand SOS Alarm på telefon 112 och därefter antingen närmaste
funktionär eller tävlingsledare.

VÄLKOMNA!