Statusrapport Änggårdsbergen

Den senaste tiden så har det varit en del turbulens angående cykling i Änggårdsbergen med olika bud från olika intressenter, felaktigt uppsatta skyltar mm som har skapat en hel del oro och upprördhet hos områdets cyklister. Vi vill därför gå ut med information ang området.

Länsstyrelsens övergripande genomgång av reservatsföreskrifterna

Som vi tidigare har skrivit om håller Länsstyrelsen på med en översyn av reservatet med en uppdatering av reservatsföreskrifterna samt en ny underhållsplan. Vad det arbetet kommer att mynna ut i är ännu inte klart men vi har träffat Länsstyrelsens representanter vid ett flertal tillfällen och bistått med information om cyklingen i Änggårdsbergen och vad som är viktigt för oss cyklister. Länsstyrelsen siktar på att ha ett förslag klart som kommer att skickas ut offentligt på remiss i slutet av året. Då får allmänheten, intresseorganisationer, kommuner med flera uttala sig innan Länsstyrelsen går vidare med förslaget och gör eventuella ändringar. När deras förslag är ute så kommer vi självklart att analysera det och lämna synpunkter!

Innan förslaget är klart för remiss så kan Länsstyrelsen generellt inte svara på frågor om innehållet, men eventuella frågor om processen eller synpunkter hänvisas till vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Cykelförbudsskyltar i södra Änggårdsbergen

Under v19 så sattes ett antal cykelförbudsskyltar upp på felaktiga grunder i södra Änggårdsbergen av Mölndalskommun. Under vår Enduro Sweden Series tävling i april så inkom ett antal klagomål på cyklister från gående. Under tillståndsansökan för tävlingen så uttryckte sig Mölndalskommun positivt om tävlingen och de fick även information i samband med tävlinggodkännandet från Länsstyrelsen. Tyvärr så hade inte informationen om tävlingen nått fram till alla på kommunen. Resultatet var tyvärr att ett antal cykelförbudsskyltar sattes upp runt omkring Änggårdsbergen utan att det fanns något cykelförbud bakom.

Efter påstötningar från både oss och från privatpersoner så plockade kommunen ner de flesta av skyltarna i förra veckan men verkar tyvärr ha missat två stycken. Kommunen bekräftade då också att inget cykelförbud finns i Änggårdsbergen.

I Mölndals kommun finns också en gammal trafikföreskrift som anger att cykling är förbjuden på anlagda motionsspår. Kommunen har dock tidigare och nu igen bekräftat för oss att det inte finns något som de klassar som anlagda motionsspår i Ängårdsbergen och att inget cykelförbud finns.

I onsdags 23/5 träffade vi representanter från kommunen och diskuterade bland annat skyltarna. Alla inblandade på mötet var överens om att skyltarna inte fyllt sitt syfte och de lovade att de kvarvarande skulle tas bort imorgon. De ska också se över infon på hemsidan och försöka förtydliga den ang att cykling i ÄGB är ok.

 Styrelsen

Göteborgs Stigcyklister