Stigvård – Inventering av stigstatus

Introduktion

Göteborgs Stigcyklister bedriver två datainsamlingsprojekt. Ett i Änggårdsbergen och ett i Delsjöområdet.
Målet är att användarna av stigarna ska hjälpa till att rapportera in sektioner som kräver underhåll. Tex. ett lerhål som behöver dräneras eller fyllas, trasiga spänger och även större problem som kanske kräver en ny bro eller spång. Vi är intresserade av alla typer av problem som finns i stignätverken.

När vi samlat in tillräckligt med data (och därefter löpande) är tanken att GSCs stigvårds sektion sammanställer datan för att ta fram lämpligt material och förslag till åtgärder på stigarna.
De mindre jobben hoppas vi få tillstånd från markägare att utföra på egen hand, medans större jobb kommer vi försöka utföra tillsammans med markägaren eller i fallet om det är kommunal mark så kan vi även föreslå åtgärder som vi önskar att kommunen ska göra på egen hand för att förbättra tillgängligheten av de stadsnära skogarna.

Guide för att bidra med data till insamlingen

Förberedelse – Ladda ner appen

Vi använder oss av Epicollect5 för att samla in data.
Börja med att ladda ner appen och lägg till våra två projekt.

 1. Börja med att ladda ner Epicollect5 appen
  1. Ladda ner till Andoid
  2. Ladda ner till iOS
 2. Lägg till GSCs två datainsamlingsprojekt
  1. Klicka på “Add Project” och sök på “GSC Inventering AGB 2018”
  2. Klicka  ytterligare en gång till på “Add Project” och sök på  “GSC Inventering Delson 2018”
 3. Du ska nu ha GSCs insamlingsprojekt tillgängliga på appen första sida.

Ute på stigen – Rapportera ett problem

 1. Klicka och öppna projektet för det område du vill rapportera till.
 2. Klicka på “Add Entry”. Du kommer nu få en rad frågor som behöver besvaras för att skapa rapporten
  1. Plats för problemet: Klicka på “Update Location” för att använda telefonens GPS position. Klicka sen på Next
  2. Lägg till en bild: Ta en bild på problemet genom att klicka på “Take” och sen ta bilden. (Next)
  3. Frivillig andra bild: Du kan ta en bild till om du tycker det behövs. Om det inte behövs klicka bara på “Next” direkt.
  4. Beskrivning av problemet: Skriv lite om varför du tycker det är ett ställe som behöver åtgärdas. Ex: Typ av problem (lerhål, stigbreddning, vattensamling, erossion etc.).
  5. Närmsta stig: Om du vet vad stigen heter (Använd gärna TrailForks namn) eller på annat sätt i text kan beskriva vart problemet ligger. Ange det här.
  6. Nästa sida är inte en fråga, utan bara ett informationsfält om hur du ska svara på nästkommande fråga. Den beskriver hur man ska ranka problemets allvarlighetsgrad.
  7. Uppskattning av problemets magnitud: Ranka problemet enligt föregående sidas beskrivning. 1 är litet problem, 10 är ett stort problem.
  8. Avsluta genom att trycka på “Save Entry”. Detta kommer inte ladda upp datan till vår databas direkt, utan sparar bara rapporten på telefonen.
  9. Ladda upp dina rapporter genom att trycka Upload ikonen (Litet moln med pil i) Välj de rapporter du vill skicka upp.

Hemma vid datorn – Se vad som redan är rapporterat

Här kan du se vad som samlats in hittills för:
Delsjön
Änggårdsbergen