Änggårdsbergen

Stora delar av Änggårdsbergen är naturreservat (se karta).

Änggårdsbergen Naturreservat_detaljKarta över Änggårdsbergen inkl. reservatgräns, häststigar samt avgränsning mellan Botaniska och Mölndals områden.

Cykelförbud: Cykelförbud råder i nordöstra delen som vetter mot Botaniska trädgården (avgränsad med stängsel och staket, “G” på kartan ovan), i övrigt är det tillåtet att cykla i naturreservatet och övriga områden (se dock nedan ang. ridstigar).

Ridstigar: Inom Änggårdsbergen finns ett antal ridstigar (se karta). På dessa är cykling tillåten, dock enbart i syfte att transportera sig till andra stigar, och inte i hög hastighet. Visa hänsyn mot hästekipage, och tänk på att de lätt blir skrämda av t.ex. skrikande bromsar.

Allmänna förhållningsregler: Utanför delarna som är naturreservat gäller allemansrätten.

Övrigt:

Följande föreskrifter finns på skyltarna vid Änggården (20160205):

  • Cykling: [Tänk på att] ”Visa hänsyn till gående och trädrötter etc om du cyklar i området.”
  • Hundar: [Tänk på att] ”Hålla hunden kopplad.”

Ansvariga:

  • Göteborgs del: Göteborgs Botaniska Trädgård, 031 – 741 11 00
  • Mölndals del: Mölndals kommun, 031 – 315 10 00

Kända platser med stigsabotage

  • Preacher’s Flow, vid ”droppet” har det förekommit ”taktiskt” utlagda grenar
  • Griseknorren, i slutet av sträckan har grenar placerats från och till.

– Änggårdsbergen på Trailforks: http://www.trailforks.com/region/anggardsbergen/

Änggårdsbergen on Trailforks.com