FAQ/Allmän info

 • Är elcyklar tillåtna i skogen?
  • Enligt Naturvårdsverket är elcyklar ej tillåtna att färdas på annat än vägar med (dvs omfattas ej av Allemansrätten) [1] och från GSC sida är elcyklar inget vi stödjer, förutom när det rör sig om brukare som behöver detta av medicinska skäl.
 • Vad bör/får man göra om man stöter på stigsabotage?
  • I ett naturreservat får man egentligen inte flytta på något i naturen, men om det är ett uppenbart sabotage så är rekommendationen att lyfta undan hindret bredvid stigen där ingen riskerar att skada sig pga det.
  • Rapportera gärna under angiven stig i Trailforks (om den finns upplagd) samt i HappyMTBs forum: [2, 3]
  • Om sabotaget är på nivån att det föreligger risk för kroppskada (t. ex. stora stockar i dolda landningar, uppspända linor, spikar i stockar) så bör det polisanmälas. Dokumentera med foto och gärna GPS-position om möjligt.
 • Vad bör/får man göra om man stöter på någon som saboterar stig?
  • Om det rör sig om ”lättare” sabotage, t.ex. utplacering av granris, så håll en hövlig ton och förklara att det inte är OK och vilka konsekvenser det kan ge för någon som råkar på hindret. Känn till vad som gäller, dvs. att du får cykla i området, men att det inte är tillåtet att placera ut hinder.
  • Om hindret/fällan är av en grövre sort som kan leda till allvarlig skada rekommenderas att polisanmäla. Om du vill ta diskussion med personen som skapat fällan är upp till dig, men generellt kan det inte rekommenderas då de antagligen inte är lugna och harmoniska i sinnet.
 • Vad gäller för hundar m.a.p. koppel et.c.?
  • ”För att skydda de vilda djuren när de får sina ungar får hunden får inte springa lös i skog och mark mellan 1 mars och 20 augusti. Göteborgs Stad använder naturvårdsverkets tolkning av lagen om tillsyn av katter och hundar, som innebär att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Där står även att ”i praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Även under annan tid på året måste du som är hundägare ha din hund under uppsikt, så att hunden inte kan skada eller störa djurlivet.” [4]
 • Hur förhåller sig det med slitage för gångare, cyklister och andra brukare i naturen? Generellt har det inte påvisats att cyklister sliter mer eller mindre på naturen än gångare, medan hästar och motorfordon orsakar större slitage.

 

[1] Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/El-cyklar-Segways-med-flera/, hämtad 20160731

[2] Happytråd om stigsabotage, GSCs underforum http://happyride.se/forum/read.php/25/2901162

[3] Happytråd om stigsabotage http://happyride.se/forum/read.php/1/2789768/2895357

[4] http://goteborg.se/wps/portal/invanare/kultur-o-fritid/friluftsliv-natur-och/naturomraden/regler-for-hund%C3%A4gare hämtad 20160314

[5] http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/11745398.2003.10600931