Sandsjöbacka

Allemansrätten gäller.

Reservatföreskrifter: http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kungsbacka/Pages/sandsjobacka.aspx

Sandjöbacka på Trailforks: http://www.trailforks.com/region/sandsjobacka-torrekulla-13048/

Sandsjöbacka – Torrekulla on Trailforks.com