Stigvård: utförda byggen och stigförbättrande åtgärder

Här samlar vi info om utförda byggen och stigförbättrande åtgärder som skett i/av/med GSCs regi/medverkan. Alla byggen är givetvis utförda tillsammans med markägaren/förvaltaren eller med deras godkännande. (Obs att vissa länkar till mer info kräver medlemskap i GSC och Happyride.se:s subforum för medlemmar. Information om hur man skaffar detta finns på medlemskapssidan.)

Spång över surhål på Kalhygget (Delsjön) (Oktober 2018):

Efter bygget av spänger på Getryggen (beskrivet nedan) blev det virke över. Efter godkännande av Park och Natur flyttades det till Kalhygget, där sträckans större surhål byggdes över. Samma typ av bygge som spängerna på Getryggen, med putsnät ovanpå för att minimera halkrisken.

Före:

Surhål.

Efter:

Spångat!

Happytråd om bygget.

Spänger över surhål på Getryggen (Delsjön) (Oktober 2018):

Spängerna överbryggar de sänkor i klipphällarna där det varje vinter blir breda lerhål med fula spår som folk stört sig på. Nu finns det en smal men cykelvänlig passage som alla tar sig torrskodda över. Det ligger putsnät på virket så de inte blir hala, och glipan är minimal. Putsnät är dessutom snälla mot hundar och andra djur, dvs minimal risk för riv/stickskador. Park och Natur har stått för virket och GSC för arbetsinsatsen.

Före:

Efter:

Happytråd om bygget.

Turnpike över surhål på Getryggen (Delsjön)

Under 2017 gjordes en insats för att åtgärda ett klassiskt surhål på Getryggen. Detta gjordes genom att bygga en sk ‘turnpike’ som smälter in bra i naturen och anses vara mer beständig än många andra varianter.

Före:

Efter:

Hösten 2017:

Våren/sommaren 2018:

Getryggen turnpike vår/sommar 2018

Happytråd om bygget.

Pumptrack Skatås

Tillsammans med CK Master projekterades och byggdes det under 2017 en pumptrack i Skatås:

Mer info om bygget hittas här.

Götteshredflowet (Delsjön)

Omdragning + bygge av turnpike med mera (2017). Happytråd med mer info.

Pumptrack Slottsskogen

Projekterad och byggd 2016 av GSC.

Spång på Nedre Mastslingan (aka Mastrajd Nedre) i Delsjön

Under 2015 byggdes en lång spång över åretrunt-surhålet mitt på stigen, med av P&N utpekade och utkörda material och på ett hållbart sätt så att den smälter in visuellt i naturen och samtidigt ger ett cykeltekniskt kul inslag (och spångest!).

gsc_spang_delsjon1

Under 2018 uppgraderades spången även med ett kraftigt nät för att minska halkrisken:

Nu är spången försedd med nät, för att göra den mindre hal. /GSC Stigvårdsgrupp