Verksamhetsberättelse 2015, verksamhetsplan 2016

Årsberättelse 2015

Under 2015 formerades stigvårdsgruppen och har åstadkommit följande

– etablerat samrådsmöten och dialog med Park&Naturförvaltningen Göteborg (P&N), Partille kommun samt stiftelsen Vildmarksleden i syfte att arbeta för och säkra möjligheten och rätten att cykla i de stadsnära skogsområdena. Vi har även tagit fram en vision och målbild samt fört stigcyklisternas talan i dessa forum.

– varit med och förbättrat P&Ns förslag till ny reglering av cyklingen i Delsjöområdet och på Vildmarksleden så att det nu enbart blir förbjudet att cykla på löparslingorna runt Skatås, ridstigar resp Getryggen-nerfarten, istället för ett avsevärt sämre utgångsbud. Det är nu också uttalat från P&N att man tillåter cykling på alla andra stigar och leder, vilket också skall stå på kommande nya skyltar. (Se även http://happyride.se)

– Varit med och projekterat resp byggt MTB-anläggningen vid Slottsskogsvallen, i samråd med Idrott & Förening. Vi har konkret byggt pumptracken på västra kullen (vid Frölundaborg) och drivit önskemål för kommande utbyggnad, t ex åretrunt-vattenslang som även skulle kunna komma till nytta för cykling i Änggårdsbergen

-Projekterat och genomfört vårt första P&N-sanktionerade stigbygge, på nedre mastslingan i Delsjön. Vi byggde en lång spång över åretrunt-surhålet mitt på stigen, med av P&N utpekade och utkörda material och på ett hållbart sätt så att den smälter in visuellt i naturen och samtidigt ger ett cykeltekniskt kul inslag (och spångest!).

gsc_spang_delsjon1

-Projekterat en alternativ nedfart från Getryggen

-Drivit en pilot att använda webbtjänsten/appen Trailforks för att mappa upp stignätet i våra skogar. I TF fann vi att det finns stöd för att rapportera skick och hinder på stigar, hitta till stigarnas start och ta ut statistik på nyttjandet över året sett till åldersgrupp, besökare/boende etc. Kan ev användas som stöd vid fortsatt dialog, samt är användbart för alla cyklister i Gbg. Försöket fortsätter 2016.

-Köpt in verktyg och arbetshandskar, för kommande hands on stigarbete.

Tack till alla som engagerat sig!

Verksamhetsplan 2016

Prioriterade mål under kommande säsong kommer att vara
– att följa upp med P&N angående ny skyltning i Delsjön, så att det överenskomna arbetet att ta bort gamla felaktiga skyltar och placera ut nya görs.
– att inventera lämpliga platser i Delsjön för fler stigvårdsinsatser, helst sådana som syns även av andra nyttjargrupper
– att avsluta projekteringen av möjlig ny/ombyggd stig vid Getryggen
– att få till stigvårdsinsats/bygge vår resp höst enligt ovan
– att avsluta projektet vid Slottskogsvallen och få till skyltning med förhållningsregler etc
– att fortsätta jobba för att få till stående samrådsmöten med berörda parter (P&N etc)
– att uppdatera vår verksamhetsbeskrivning på hemsidan för att återspegla vad vi faktiskt gör
– att till våren lansera Trailforks på bredare front nu när vi lagt in i princip samtliga stigar i Delsjön, Änggården och Lackarebäck och se om det fungerar bra med en bredare publik. Se
http://www.trailforks.com  & http://happyride.se

 

Kontakt