Verksamhetsberättelse 2017, verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Dialog och relationer

-Vi har fortsatt närvara (och driva på för) Samrådsmöten med Park- och Naturförvaltningen gällande främst Delsjöområdet vår och höst. Det går segt med skyltprojektet för området, då P&N arbetar utan deadline. Men dialogen kring våra föreslagna byggen och åtgärder (se Stigvård och bygge nedan) har varit desto mer fruktsam. Utöver det som nämns i det avsnittet nedan har vi även fått till en ändring av blockeringen av start/slut på “Grävlingsstigen” ändrad från blockering till långsam chikan.

-Vi har träffat Mölndal stads förvaltning efter deras utspel i media kring cykelförbud på motionsspår (utan förtydligande av vad som utgör motionsspår). Förtydliganden har gjorts att inga motionsspår finns i Mölndals del av Änggårdsbergen. Dialog för framtiden fortgår.

-Vi har haft dialog med Botaniska gällande de cykelstigar som går inom arboret-delen av Änggårdsbergen och i samråd med dom beslutat att styra bort cykling från “The Middle Age” samt uppfarten till “Holken”. Vi har tagit fram en ny uppfart till starten på Holken, och skyltat om digitalt på Trailforks.

https://www.trailforks.com/trails/expressway-to-holk/

https://www.trailforks.com/trails/highway-to-holk/

-Vi har pågående dialog med Länsstyrelsen kring deras översyn av reglering av reservatet Änggårdsbergen, där deras mål är att ta fram ny skötselplan, uppdatera reservatföreskrifter och slutligen ta fram ny skyltning med vad som gäller. Arbetet pågår beräknat fram till 2019 och vi är med under tiden för att försöka säkerställa så bra förutsättningar som möjligt för fortsatt bra förutsättningar för cykling i området.

-Gruppen har gjort ett stort arbete med att lansera Trailforks, bland annat för att kunna ha en bättre uppfattning om hur många som använder etablerade stigar över året och använda den statistiken i dialogen.

https://www.trailforks.com/region/goteborg/

Stigvård och bygge

I Delsjöområdet har flera sanktionerade byggen gjorts.

-Bygget av turnpiken på Getryggen, över det stora surhålet på stigen “Getryggen XC”, har pågått i etapper under sommaren och hösten. Det arrangerades en grus- och stock- och grusbärarkväll i juli då flera av föreningens deltagare deltog. Som tack för hjälpen delades en framstänkskärm med IMBA Rules of the trail ut som föreningen fått av Cykelfrämjandet. Bicycling, tidigare Kadens, kom förbi och gjorde en intervju med representanter för föreningen.

I juli genomfördes en byggdag då halva turnpiken färdigställdes, helt klar blev den under en byggdag i oktober. Vi har under byggets gång bara fått positiv feedback från både cyklister och fotgängare.

-Den spång (“Sverkers spångest”) som vi byggde på Nedre mastslingan för några år sedan har vi försett med putsnät efter att vi nåtts av info att någon upplevt den som hal och halkat av. Vi ser det som naturligt att vi kommer vara med och underhålla det vi bygger i skogen framöver.

https://www.trailforks.com/trails/mastrajd-nedre/photos/

-Under våren och försommaren bistod föreningen Park och Natur med att göra en omdragning av MTB-banan vid Brudarebacken som en ersättning för en annan stig som de ville stänga pga ytlig vattenledning till Brudarebackens konstsnöanläggning. Den nya stigen “Götteshredflowet” blev en snabb diagonal som förbinder “Götteshredet” med den roliga/snabba delen av “Götteflowet”. Under året har den blivit populär och vi har fått positiva uttalanden från cyklister som provat.

https://www.trailforks.com/trails/gotteshredflowet/

Det är extra glädjande att vi nått sådant bra samarbete att P&N kontaktar oss och ber om hjälp med sådant, och även att detta projekt ses som ett mycket gott exempel av Park och Natur på föreningar som ger något tillbaka. Vilket förhoppningsvis ger fortsatt ökat förtroende för att genomföra fler projekt framöver.

-Under året har vi tillsammans med CK Master designat och byggt den nya pumptracken och tekniktränings-slingan vid Skatås. Under året har den varit oerhört populär, särskilt bland familjer och det har ofta synts barn i alla åldrar i slingan.

https://www.trailforks.com/skillpark/skatas-pumptrack/

-Vi har även fått en förfrågan att dra ett nytt spår utanför Brudarebackens pist, som ersättning för slalomspåret i kanten av pisten. Där omges dock byggande av strikta miljökrav och regler, bland annat får inget grävas ner utan allt måste byggas upp. För närvarande har vi efter en utredning gjort bedömningen att vi inte har resurser och mankraft till ett sådant bygge.

-Vi arbetar på en ny dragning av starten/slutet på Grävlingsstigen, för att komma ifrån behovet av den fartsänkande stock-chikan som nu står där. Se plan för 2018.

Verksamhetsplan 2018

 • Stigvård: prioriterade aktiviteter kommer att vara
  • Att få till en stigbyggarkurs i samarbete med IMBA/Cykelfrämjandet, helst förlagd till Göteborg
   
  • Att fortsätta bygga och förbättra på stråket söderut från Getryggen ända till Delsjöarna: bygga fler spänger på “Getryggen XC”, en jättelång turnpike över åretrunt-surhålet på “Cliffhanger trail” och slutligen göra flera insatser på “Kalhygget”: röja sly och gräs, dränera det lilla surhålet mitt på, och bygga en ledad turnpike/motsv över det sanka området nedanför branten ner från åsen. Allt detta är givet godkännande från P&Ns förvaltare.
   
  • Projektera och dra en ny start/avslutning på “Grävlingsstigen”, som inte leder ut i hög fart på vägen direkt före/efter en kurva, och därmed kringgå behovet av en fartsänkande chikan som P&N idag bedömer behövs.
   
  • Att inventera problemområden i både Änggårdsbergen och Delsjöområdet (ex platser med dålig dränering) i syfte att använda framöver för förslag på områden där åtgärder antingen behöver göras av förvaltningen eller föreslås av oss.
   
  • Att förbättra dränering på stigarna “Trollstigen” och “Styrklämman”
   
  • Att inventera problemområden i både Änggårdsbergen och Delsjöområdet (ex platser med dålig dränering) i syfte att använda framöver för förslag på områden där åtgärder antingen behöver göras av förvaltningen eller föreslås av oss.
 • Dialogarbete: fortsätta dialogen med P&N kring Delsjöområdet, Mölndals stad och Botaniska kring ÄGB samt fokusera på att ha tät dialog med Länsstyrelsen kring deras pågående översyn av reservatet Änggårdsbergen, i syfte att säkerställa långsiktigt bra förutsättningar för cykling i området.