SvartVitt – Format och Regler

Formatet SvartVitt

SvarVitt är Göteborgs Stigcyklisters egna träningstävlingsserie. Den är primärt tänkt för klubbens medlemmar, icke medlemmar kan dock vara med som och prova-på medlemmar. Ordinarie medlemmar har dock företräde vid platsbrist.

-Format

 • Tidsträningen körs i cykelenduro formatet
  • Varje tidsträning består av ett antal specialsträckor som sammanbinds av transportsträckor. Tidtagning sker endast på specialsträckorna.
  • Kortast summerad tid över alla specialsträckor vinner.
 • Det är rekommenderat, men inte ett krav, att försöka hålla varje enskild specialsträcka till minst 1 minuts körtid.
 • Det är rekommenderat, men inte ett krav, att den totala summerade specialsträckstiden är minst 7 minuter.
  • Antalet specialsträckor kan därmed anpassas efter detta. Normalt har varit ca 5-6 specialsträckor per tävling.
  • Vi vill inte att rekomendationen på 7 minuter ska leda till onödigt platta specialsträckor eller extra snuttar med långa trampsektioner för att dryga ut sträckorna. Vi ser därför helst att man försöker lägga till en extra specialsträcka, eller att man kör med mindre än 7 minuter om så skulle vara fallet.
 • En gyllene regel för utformning av specialsträckor inom enduro är 80/20. Dvs 80% nerför och 20% platt eller uppför. Vår tolkning av detta är att 20% av tiden spenderat på specialsträckan kan vara plattförs eller uppförs. Se detta som en tumregel för vad en Enduro sträcka innebär.
 • Antalet deltagare per arrangemang är upp till arrangören att välja.
  • Vi rekommenderar dock ca 30-40 personer för arrangemang där vi inte sökt markägarens tillstånd
  • Klubben äger tidtagningsutrustning för upp till 30 personer. Utrustningen kommer utökas under 2016. Det finns även möjlighet att hyra utrustning för fler deltagare hos andra klubbar i Göteborg.

Regler

 • Deltagande kostar 100 kr
 • Varje deltagare måste bära hjälm vid tidsträningen. Vi rekommenderar dock även knäskydd som minsta skyddsnivå.
 • Varje deltagare kör på egen risk.
 • GSC medlemmar har förtur vid platsbrist.
  • Inbjudan till tidsträningen skickas ut via mail till klubbens medlemmar före inbjudan offtenligörs via andra medier.
  • När datumet är fastställt ska därför arrangörer kontakta GSC på info@goteborgsstigcyklister.se med en färdigskriven inbjudan . GSC kommer sedan skicka ut inbjudan till alla klubbmedlemmar. 3-5 dagar senare kan inbjudan publiceras på andra medier.
 • Poänfördelning kommer ske enligt EWS dampoängtabell. Se appendix 1 på EWS hemsida.
 • Man har råd att missa några tävlingar. Antalet tävlingar man har råd att missa beror på hur många deltävlingar vi lyckas samla ihop
  • 10 tävlingar -> de 7 bästa tävlingarna räknas
  • 9 tävlingar -> de 6 bästa tävlingarna räknas
  • 8 tävlingar -> de 5 bästa tävlingarna räknas
  • 7 tävlingar -> de 5 bästa tävlingarna räknas
  • 6 tävlingar -> de 4 bästa tävlingarna räknas
  • 5 tävlingar -> de 3 bästa tävlingarna räknas