Vårt gemensamma yttrande!

Göteborgs Stigcyklister och Göteborgs Cykelförbund har skickat in vårt gemensamma yttrande på Länsstyrelsens förslag till nytt reservatsbeslut för Änggårdsbergen, alltså vårt svar på det förslag som varit ute på remiss. 

Här finner ni dokumentet i PDF-format